برچسب گذاری توسط: چشمه ایوب پیغمبر

0

چشمه ایوب پیغمبر

چشمه ایوب پیغمبر آبگرم ایوب پیغمبر در شمال خاوری بجنورد و در ۹۵ کیلومتری آن قرار دارد. برای رسیدن به آبگرم ایوب پیغمبر، پس از عبور از روستای میانزو به طرف خاور ادامه مسیر داده...