برچسب گذاری توسط: قلعه جلال الدین

0

قلعه جلال الدین

قلعه جلال الدین قدمت قلعه جلال الدین , به دوره خوارزمشاهیان می رسد .طرح این بنا۶ضلعی است که درهرگوشه ان یک برج دایره شکل وجود دارد وبنای قلعه نیزاز بیرون یک پارچه وازداخل ۲طبقه...