برچسب گذاری توسط: سید محمد موسوی بجنورد

آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنورد 0

آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنورد

آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنورد آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنورد  زندگينامة آيت الله دکترسیدمحمد موسوي بجنوردي »آيت الله دكترسيد محمد موسوي بجنوردي در سال ۱۳۲۲ در نجف اشرف متولد شد...