برچسب گذاری توسط: سید رضا امامی

سید رضا امامی 0

سید رضا امامی

سید رضا امامی مفاخر و مشاهیر بجنورد سید رضا امامی، فرزند سید حسن (۱۳۳۲-۱۳۰۲) در شهر بجنورد متولد شد. او نویسنده ای توانا بود و اشعاری با محتوای اجتماعی، سیاسی و طنز از وی باقی...