برچسب گذاری توسط: روستارویین

0

روستای زیبای رویین

روستای زیبای رویین  این منطقه با مساحت حدود ۴۱/۴۳۸۰ هکتار، در فاصله ۳۸ كيلومتري جنوب غربی شهر بجنورد، با ارتفاع حدود ۱۷۰۰ متر از سطح دریا قرار گرفته و دارای عرض جغرافیایی ۲۱ ْ۳۷...