برچسب گذاری توسط: دانشگاه پیام نور بجنورد

دانشگاه پیام نور بجنورد 0

دانشگاه پیام نور بجنورد

دانشگاه پیام نور بجنورد تاریخچه دانشگاه پیام نور بجنورد در یک نگاه در حال حاضر دانشگاه پیام نور بجنورد با دارا بودن بیش از ۴۰۰۰ دانشجو که در ۹ گروه آموزشی و ۸۷ رشته...