برچسب گذاری توسط: دانشگاه دولتی بجنورد

دانشگاه دولتی بجنورد 0

دانشگاه دولتی بجنورد

بجنورد اسمارت:  دانشگاه بجنورد در مهرماه ۱۳۸۴ در مركز استان خراسان شمالي، بجنورد، راه‌اندازي گرديد تا ماموريت اصلي خود يعني پذيرش، تربيت و آموزش نسل جوان در مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي مختلف برابر برنامه‌هاي...