برچسب گذاری توسط: دانشگاه خواهران کوثر

دانشگاه خواهران کوثر 0

دانشگاه خواهران کوثر

دانشگاه خواهران کوثر دانشگاه کوثر راه‌اندازي دانشگاه‌هاي ویژه خواهران یا برادران را مي‌توان يکي از مهم‌ترين سياست‌هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌هاي اخير دانست. با پی‌گیری‌های مسئولین استان خراسان شمالی، وزارت علوم،...