برچسب گذاری توسط: بیمارستان بنت الهدي بجنورد

بیمارستان بنت الهدي بجنورد 0

بیمارستان بنت الهدي بجنورد

بیمارستان بنت الهدي بجنورد بیمارستان بنت الهدي بجنورد بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني، پژوهشي تعداد تخت فعال: ۱۴۷ نوع تخصص: زنان و زايمان بخش های بستری: جراحي زنان-NICU-بخش...