برچسب گذاری توسط: بیمارستان امام علي(ع) بجنورد

بیمارستان امام علي(ع) بجنورد 0

بیمارستان امام علي(ع) بجنورد

بیمارستان امام علي(ع) بجنورد بیمارستان امام علي(ع) بجنورد بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني تعداد تخت فعال: ۱۵۳ نوع تخصص: عمومي بخش های بستری: ارولوژي-جراحي مغز و اعصاب -ICUجراحي-ENT-جراحي...