برچسب گذاری توسط: بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد

بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد 0

بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد

بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد  بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني، پژوهشي تعداد تخت فعال: ۲۲۰ نوع تخصص: عمومي بخش های بستری: اطفال-CCU-POST CCU و قلب-داخلي...