برچسب گذاری توسط: بنای تیموری

0

بنای تیموری

بنای تیموری این بنای تاریخی در ۶ کیلومتری شیروان و در قسمت شمال شرقی مقبره امام زاده حمزه رضا (ع) واقع شده است. مقبره تیموری، ‌متعلق به یکی از سرداران معروف امیر تیمور گورکانی...