برچسب گذاری توسط: بابا امان

0

بابا امان

بابا امان پس از عبور از میدان امام رضا در شهر بجنورد و در کیلومتر ۱۳ بزرگراه بجنورد به شیروان و در نزدیکی حاشیه جنوبی بزرگراه، گردشگاه و چشمه بابا امان واقع است که...