برچسب گذاری توسط: اداب و رسوم مردم بجنورد

اداب و رسوم مردم بجنورد 0

اداب و رسوم مردم بجنورد

اداب و رسوم مردم بجنورد بجنورداسمارت: در خراسان شمالی موسیقی ترکمن ها با اقتباس از اشعار شاعر معروف ترکمن مختوم قلی اجرا می شود. بطور کلی موسیقی این خطه در قالب کردی و ترکی...