دسته: بیمارستان و درمانگاه ها

بیمارستان بنت الهدي بجنورد 0

بیمارستان بنت الهدي بجنورد

بیمارستان بنت الهدي بجنورد بیمارستان بنت الهدي بجنورد بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني، پژوهشي تعداد تخت فعال: ۱۴۷ نوع تخصص: زنان و زايمان بخش های بستری: جراحي زنان-NICU-بخش...

بیمارستان امام علي(ع) بجنورد 0

بیمارستان امام علي(ع) بجنورد

بیمارستان امام علي(ع) بجنورد بیمارستان امام علي(ع) بجنورد بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني تعداد تخت فعال: ۱۵۳ نوع تخصص: عمومي بخش های بستری: ارولوژي-جراحي مغز و اعصاب -ICUجراحي-ENT-جراحي...

بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد 0

بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد

بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد  بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني، پژوهشي تعداد تخت فعال: ۲۲۰ نوع تخصص: عمومي بخش های بستری: اطفال-CCU-POST CCU و قلب-داخلي...

بیمارستان ثامن الائمه(ع)بجنورد 0

بیمارستان ثامن الائمه(ع)بجنورد

بیمارستان ثامن الائمه(ع)بجنورد بیمارستان ثامن الائمه(ع)بجنورد  بجنورد اسمارت: سازمان متبوع: سازمان تامين اجتماعي نوع فعالیت: درماني تعداد تخت فعال: ۱۰۴ نوع تخصص: عمومي بخش های بستری: CCU-جراحي مغزو اعصاب -ارولوژي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي...

لیست درمانگاه های بجنورد 0

لیست درمانگاه های بجنورد

لیست درمانگاه های بجنورد بجنورد اسمارت:  لیست درمانگاه‌ ها و کلینیک‌وپلی کلینیک‌ استان خراسان شمالی (بجنورد) نام درمانگاه‌ تلفن آدرس درمانگاه حکمت ۲۲۵۴۹۳۰ بجنورد – خیابان طالقانی شرقی- جنب شرکت گاز درمانگاه ایرانمهر ۲۲۴۸۲۲۵...