دسته: موسیقی، فرهنگ و هنر

معرفی موسیقی 0

معرفی موسیقی

معرفی موسیقی مقدمه شمال خراسان شامل شهرهاى شیروان ، اسفراین، درگز، قوچان و بجنورد است. بخش عمده‌اى از ساکنین این نواحى را مهاجرین کرد و ترک تشکیل مى‌دهند. بخشى از موسیقى شمال خراسان، موسیقى...

اداب و رسوم مردم بجنورد 0

اداب و رسوم مردم بجنورد

اداب و رسوم مردم بجنورد بجنورداسمارت: در خراسان شمالی موسیقی ترکمن ها با اقتباس از اشعار شاعر معروف ترکمن مختوم قلی اجرا می شود. بطور کلی موسیقی این خطه در قالب کردی و ترکی...