تعدادی از مفاخر و مشاهیر بجنورد

تعدادی از مفاخر و مشاهیر بجنورد

شريعت« (آقا ميرزا) محمود هدايت »
ميرزا محمود شريعت فرزند آقا حبيب ا.. در سال ۱۲۳۴ش در بجنورد پا به عرصه حيات گذاشت. ايشان بعد از پايان تحصيلات مقدماتي در نجف به تكميل معارف اسلامي پرداخت. در سال ۱۲۷۰ش بعد از كسب اجازت اجتهاد از مراجع وقت به بجنورد بازگشت و امر قضاوت و شرع را به عهده گرفت. حدود ۱۲۰ جلد كتاب از كتابخانة وي باقي است كه به شكل چاپ سنگي و خطي به زبان فارسي و عربي و در موضوعات فقهي، ادبي، علمي وتاريخي است حاج ميرزا شريعت در سال ۱۳۱۴ش
دار فاني را وداع گفت و در معصوم‌زاده بجنورد به خاك سپرده شد

خوشنويس، محمد حسين «حاج باشي »

محمد حسين خوشنويس معروف به «حاج باشي» در روستاي تيمورتاش به دنيا آمد. محمدحسين در مكتب‌خانه با قرآن و معارف اسلامي آشنا شد. او ضمن اشتغال به كارهاي فني و هنري به خوشنويسي مي‌پرداخت. آيات و ادعيه را به خط نيكو و زيبا مي‌نوشت. محمدحسين در جواني از پهلوانان به نام كشتي چوخه بجنورد به شمار مي‌رفت. وي كتابت اولين دوره قرآن را در سال ۱۳۲۸ ه. ق به پايان رساند. در مجموع او سه دوره قرآن مجيد (هر دوره در ۱۲۰جلد ) را به اتمام رساند. حاجي‌باشي علاوه بر خوشنويسي در انجام كارهاي ظريف يد طولايي داشت و چاقوهاي دست‌ساز او از لحاظ ظرافت و دوام مشهور بود. زنجير، قفل درب چوبي بش‌قارداش نيز از جمله كارهاي ايشان است. اين هنرمند سرانجام در سال ۱۳۱۵ ه.ش دارفاني را وداع گفت و در مقابل ايوان آرامگاه سلطان سيد عباس بجنورد به خاك سپرده شد.

شادلو نصرت ا…
نصرت ا… شادلو در روستاي «لنگر» متولد شد. از تاريخ تولد و شرح زندگي وفوت او اطلاعي در دست نيست، جز آنكه در دورة قاجار تولد يافته و در سالهاي ۱۳۱۰-۱۳۲۰ه.ق كتابهايي از وي به چاپ رسيده است. از جمله اين آثار كتاب رمان سيل بازخانه است.

منزوي صادق:
صادق منزوي در سال ۱۲۹۰ هجري شمسي در بجنورد متولد شد. اجداد او در قريه «راز» بجنورد به سر مي‌برند، اما بعد از آن‌جا كوچ كردند و در شهر‌هاي بجنورد و قوچان مسكن گزيدند. جد بزرگ او موسوم به «ميرزا عبدالرحيم» متخلص به منزوي بود و در بجنورد شغل مكتب‌داري و نامه‌نويسي داشت. وي داراي طبعي روان بود و اشعار خوبي مي‌سرود. چون علي، پدر صادق در سن۲۲ سالگي جوان‌مرگ شد، او و برادرش از سن دو سالگي تحت سر‌پرستي عمويش «ميرزا محمد وحدت» شاعر معروف قرار گرفتند.

ذبيح اله منزوي:

مرثيه
روزگار را، تا به‌كي آزارا بناء بشر
خوب مي‌داني و داري شور‌ و شر‌ها در نظر
اين همه كز بدو عالم كرده بيداد‌وظلم
عاقبت ديدي چه سود و بردي آخر چه ثمر؟
با همه بد كرده‌اي با سبط پيغمبر چرا؟
كي روا باشد چنين رفتار زشت اي بد‌گهر؟
رو به رو با مصطفي در روز محشر گر شوي
كو جوابي تا دهي بر حضرت خيرالبشر
گاه از كين بشكني دندان پيغمبر به سنگ
گاه سازي حضرت زهراي اطهر بي پدر
گه نمايي پهلوي آن نوگل باغ نبي
خسته و آزرده سازي و را خونين جگر
گه به تيغ زهر‌آلود و شمشير جفا
ميزني بر فرق حيدر مي‌كني شق‌القمر

گه روي شب غفلتاً در خوابگاه مجتبي
و زجفا با زهر‌جو راز حضرتش ريزي جگر
چون كه نوبت را رساني بر شهيد كربلا
مي‌كني بيداد را بر حضرتش بيحد و بر
اف بتواي
اف بتواب روزگارا در كدام آئين بود
اين همه جور و جفا داري روا بر يك نفر
يك طرف بيند حسين كفاّر و هم ياران خويش
جمله را در پيش رويش يك بيك برند سر
يك طرف بيند گلوي پار‌پار اصغرش
يك طرف نعش جوان هجده ساله پسر
يك طرف عباس بيند هردو دوستش شد جدا
يك طرف بيند فتاده نعش قاسم رهگذر
گاه بيند طفل بيمارش به گنج خيمه‌ها
در پس زانوي غم بنشسته محزون و پكر
گاه بيند خيمه‌ها از جوار عدا سوخته
گاه بيند اهل‌بيتش گشته خوار و دربه‌در
گاه بيند دستگيري و اسيري عيال
گاه بيند چكمه‌هاي پاي شمر بد‌سير
گاه چهل منزل بيند رأس خود بالاي بي
گاه بيند در تنور خولي و در طشت زر
منزوي تا كي زني آتش لقب عالمي
زين مقوله بگذر و كن ماجرا را مختصر
منزوي در مدرسه همت تا سوم متوسطه تحصيل كرد، سپس در همان مردسه نيز آموزگار شد. او مدت سه سال معلم رياضيات و تاريخ كلاس‌هاي چهارم و پنجم بود و مدتي بعد به مدرسه نواب مشهد رفت و در آن‌جا عزيمت كرد و اولين مدرسه به نام «مدرسه اسلام» را در اين بخش تابع بجنورد داير نمود و دو سال به مديريت و معلمي در اين مدرسه اشتغال داشت. وي بنا به خواهش مرحوم «اسدا… خان نادري» مدير وقت مدرسه همت بجنورد دوباره به بجنورد مراجعت كرد و قريب يك سال در همان مدرسه به كار معلمي پرداخت، آن گاه وارد هنگ ژاندارمري بجنورد شد و با رتبه هم رديف استوار سومي به سمت «حكم نويسي» استخدام شد و پس از شهريور۱۳۲۰ به تهران اعزام گرديد و دوباره به ژاندارمري خراسان منتقل شد و به درجه سرواني رسيد.
او در سال ۱۳۳۰ شمسي زندگاني را وادع گفت و در آرامگاه خانوادگي وحدت در معصوم‌زاده بجنورد دفن شد.
منزوي با شاعراني چون ناطق مانه رفاقت داشته است. از منزوي ديوان شعر دست‌نويسي به خط خودش باقي است. اين دفتر شامل اشعاري است كه در بجنورد و تهران و تربت‌حيدريه سروده شده است. سروده‌هاي او شامل مدح ائمه اطعار و مولوديه و مراثي است. در ديوان اشعار او انتقاد‌هايي از اوضاع اجتماعي آن روزگار نيز به چشم مي‌خورد.
كتاب: دانشوران بجنورد
علي‌اكبر عباسيان – احسان سيدي‌زاده

خوشنويس، ( شيخ ) حسين
ازمعروفترين ذاكرين و مداحان اهل بيت ( ع) در بجنورد بود او تحصيلات مقدماتي را در حوزة علميه بجنورد گذرانيد و مدت ۲سال در مشهد از محضر اساتيدي چون آيات عظام «ميلاني »، «فقيه سبزواري »، «شاهرودي » و….كسب فيض نمود.
حاج حسين همچون پدرش داراي خطي خوش بود. فوت او در سال ۱۳۶۹ ه.ش اتفاق افتاد.

سيد رضا تارا
سيد رضا تارا فرزند سيد بابا، در سال ۱۳۱۸ ه.ش در بجنورد او استعداد فوق‌العاده‌اي در زمينة خط و نقاشي داشت وي بزودي بدون داشتن استاد راهنما در زمرة خوشنويسان بجنورد قرار گرفت وي در سال ۱۳۵۲ براثر سانحة تصادف دار فاني را وداع گفت.

ملامحمد تقي اسفيداني
وي در سال ۱۲۸۷ ه.ق در روستاي اسفيدان بجنورد ديده به جهان گشود. وي نزد ملا علي‌اكبر محزون به تحصيل علوم پرداخت و خطاطي را از استادي در « باداملق » فرا گرفت . نقش و نگارهاي زيباي ايوان امامزاده محمد باقر (ع) اسفيدان كه به طرز بسيار ظريف و ماهرانه‌اي گچبري شده است از جمله آثار اوست. همچنين كتيبه‌هايي كه به خط ثلث زينت بخش چهارسوي ديوار داخل بقعه است از يادگارهاي هنري اوست. وي موفق به كتابت سه دوره كامل قرآن مجيد گرديد و پس از ۸۵ سال زندگي در سال ۱۳۳۱ش بدرود حيات گفت.

حكيم شفايي، محمد مهدي
محمد مهدي فرزند شاه كرم در حدود سال۱۲۲۰ه.ق در مشهد ديده به جهان گشود پس از گذراندن تحصيلات مقدماتي به كسب معلومات در رشته طب نزد حكيمان آن زمان پرداخت.
بعدها به در خواست « سركار شريعتدارتاج العلماء و المجتهدين شيخ، الشيوخ محمد تقي بجنوردي » به بجنورد آمده و اقدام به داير كردن داروخانه كرد و به جمع‌آوري بعضي مطالب علمي در زمينهُ طب پرداخت و كتابهاي چندي در طب و ادب نگاشت.
از او وقف نامه‌اي باقي است كه در سال ۱۲۹۱قمري حدود ۶۰جلد كتاب قطعي و چاپ سنگي را بر عموم مؤمنين و متوطنين قصبه بزنجرد وقف نموده است. در اين وقف‌نامه از سه جلد كتابهاي خودش به نامهاي « منبع الحيات »، «محفل آرا» و «بياض الدعا »، قرآن خطي و كتاب لغت و … نام برده وفات او در سال ۱۲۹۲ه.ق اتفاق افتاد و قبر او داخل صحن امام‌زاده سلطان سيد عباس واقع است.

داوري، شيخ حسين
فرزند علي‌جان در سال ۱۳۰۷ش در روستاي چخماقلو از توابع بجنورد به دنيا آمد و در مدرسة نواب مشهد به كسب معارف اسلامي پرداخت و از محظر استاداني چون «آخوندخراساني» «سبزواري » و…. بهره برد. وي در سال ۱۳۳۲به روستاي قاضي از توابع آشخانه بازگشت و به تعليم و تربيت جوانان پرداخت از جمله كارهاي وي، داير كردن مكتب قرآن و بنيانگذاري مساجد در روستاهاي سملقان بود. او مردي صاحب ذوق بود، خطي خوش داشت وشعر نيز مي‌سرود. داوري در سال ۱۳۶۷ه.ش از دنيا رفت در معصوم‌زادة بجنورد به خاك سپرده شد.

ناطق، هيبت ا..
وي در سال ۱۲۶۸ ش در روستاي كرد نشين پيش‌قلعه مركز مانه بجنورد متولد شد. او كه شاگردي نكرده و استادي نديده بود، همانند پدر و برادرش « واثق » و « شايق » سرودن شعر را از نوحه و مر ثيه سرايي در ايام محرم شروع كرد و تا آ نجا پيش رفته كه آوازة ‌مراثي فارسي، تركي و كردي او به شهرهاي هم جوار نيز رسيد. ناطق بعدها در بجنورد نيز در تكايا و حسينيه‌ها به آموزش گروههاي شبيه‌خواني ادامه داد.
او سفرهاي زيادي به كشورهايي چون عراق « عثماني »‌ روسيه و هندوستان و…. داشت كه تجارب‌سازي از آنها اندوخت ناطق بيشتر سرودههاي خود را با نامهاي، ناطق مانه، ناطق تيمورتاش، فرجاد پور و فرجاد سير در روزنامه‌ها به چاپ مي‌سازند. روشنگري‌ها و حركت او بر خلاف جريان روزگار سرانجام در سال ۱۳۰۴ به تبعيد او و دوستش «پنجاه باشي» به شهر بجنورد منجر شد. ناطق با صورتگري هم آشنا بود و خط را نيكو مي‌نوشت و علاوه بر نوشتن با دست‌هاي چپ و راست با پاهايش نيز قادر به خوشنويسي بود.
وي در دوران اقامت اجباري در بجنورد از راه عريضه‌نويسي گذران معيشت مي‌كرد و در هر حال، هر فرصتي را براي مبارزه با سلطنت مغتنم مي‌شمرد. او در سال ۱۳۱۸ وكيل دادگستري شد. و وكالت پيرمرد تركمني را كه كارگزاران رضا شاه زمين زراعي‌اش را به زور به نام شاه متصرف شده بودند، پذيرفت هر چند به موفقيت‌هايي رسيد اما ديري نپائيد كه اجباراً وكالت را نيز رها كرد. بالاخره ناطق در سال ۱۳۲۸ به مرگي مشكوك در گذشت و در گورستان پيش‌قلعه به خاك سپرده شد. دو دفتر به خط خودش به جا مانده است كه شامل مثنويها، قطعات ادبي، غزليات و تصنيفهاي او به زبان فارسي، تركي و كردي است.

منبع:http://resaco.ir

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *