پارک ملی سالوک

پارک ملی سالوک

پارک ملی سالوک دراستان خراسان شمالی بین N3715 تا N3707عرض شمالیE5717 تا E5703طول شرقیواقع شدهاست مساحت آن ۱۱۶۷۰ هکتار میباشد.سالوک در شمال غربی اسفراین قراردارد.و دراین منطقه دره‌های زیبا ودیدنی ،توی، زاری،جوزیو

چهاربرججنگل‌های پراکنده مشهود است.این منطقه  زیستگاه پرندگانو حیوانات بسیاریهمچون آهو، قوچ،میش است و جاذبه‌های گیاهی مانندگلابیو آلوچهوحشی،زرشک،قره‌میغ، ریخوک زالزالک،نسترن وحشی،افرا کرکو، گز انجیر و گردو است.درهتوی

باطولحدود ‪ ۱۵‬کیلومتر دارای ‪۱۵‬چشمه دایمی به صورت نهر است که منظره‌های بسیار زیباو دیدنی رابوجود آورده است.  پیشرفت تکنولوزی و استفاده نادرست از مواهب طبیعت صدمات زیادی را بر پیکره طبیعت و محیطزیست وارد نموده است.این رفتارنابخردانه

انسانی که بدون توجه به اصل بهره وری پایدار اکوسیستمهامسیر خودرا طی نموده تاکنون منجر به نابودی تعدادزیادی ازگونه های گیاهی و جانوری گشته است.آگاهی از  پیامدهای خطرناک تخریب  محیط زیست کشور های جهان را بر آن داشته تا نسبت  به این مسئله

حساسیت نشان دهند و مناطقی از خاک کشورخود را به منظور حفظ و بقایای گونه های گیاهیو جانوری تحت کنترل و حفاظت قرار دهند که مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی از این گونه می باشند.اگر جه قرق کردن مناطق از هر کشور از گذشته های دور تحت عنوان

نخجیرهای اختصاصی سلاطین  و ملوک  مطرح بوده  و  تحت کنترل و حفاظت قرارمی گرفته است، ولی آنچه را که امروزانسان را وا داشتهاست تا این مناطق را کنترل نمایدنه فقط بحث شکار و سود جویی مطرح می باشدبلکه هدف عالی تر ازآن حفاظت از این

گونه ها است امروزه در سایه تکنولوزی پیشرفت موجودشدیدا آسیب پذیر گشته است.منطقه حفاظت شده سالوک بر این اساس از سال ۱۳۵۲ تحت حفاظت قرار گرفته است. این منطقه که باحدود۱۶۰۰۰هکتار مساحت در شمال غربی شهرستان اسفراین قرار دارد از

نظر تاریخی نیزدارای بعضی ازآثاربا ارزش می باشدکه بصورت قلعه های باستانی مربوط به قبل و بعد از اسلام می باشد.از بهترین این اثر می توان ازقلعه معروف به سالوک یا صعلوک در شمال غربی منطقه نام بردکه در انتهای دره زاری بر فراز صخره های صعب

العبورسالوک بنا گشته است به این اثر که به عنوان یک دژ نظامی از آن بهره برداریمی شده است.در زمان مغول مورد تاخت و تاز قرار گرفت ولی علی رغم تلاش زیاد موفق به تسخیرآن نشدنداین  منطقه که از نظر تیپ های گیاهی و گونه های جانوری از تنوع  مطلوبی

 برخوردار بوده  است. پس ازشناسایی و معرفی به استناد مصوبه شماره ۴۸مورخه ۱۳۵۲/۰۹/۲۰ شورای عالی حفاظت محیط زیستبه عنوان منطقه حفاظت شده سالوک رسما آگهی می گردد.از آن تاریخ تا کنون منطقه شاهد تحولات مثبتیدر روند افزایش گونه های

گیاهی و جانوری بوده،به گونهای که امروزه یکی از مناطق شاخص نه تنها در استان بلکه در سطح کشور می باشد.
منبع:http://parksalook.blogsky.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *